Compta

Gå til indhold

Eksempler på løste opgaver

Vi lytter til dig og hører, hvad der er behov for i din virksomhed. Derfor kan der være lige så forskellige opgaver, som der er forskellige virksomheder. Dette er eksempler på forskellige typer af opgaver, som er løst tidligere.

Regnskabschef, fast aftale:
Vi kommer fx en gang om måneden eller en gang i kvartalet og skaber overblik over resultatet og indtjeningen, så indehaver, bank, revisor, bestyrelsen eller andre kan følge med og vide, at alting går, som det skal.
Vi hjælper med budgettet og ved periodeafslutningerne, der hvor det bliver lidt for svært for jer selv eller jeres bogholder, fx lagerregulering, afskrivninger, feriepenge mv., og vi svarer på forskellige spørgsmål, som I har samlet sammen siden sidst.


Regnskabschef, midlertidig aftale:
Det kan være, at I ikke har behov for så mange timer, at I vil ansætte en regnskabschef selv, men det kan også være, at I har en regnskabschef, som er syg eller bare har behov for at fokusere på andre opgaver i en periode, fx i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem.

Projektledelse:
Vi leder et givent projekt, fx et mindre virksomhedsopkøb eller en omstrukturering, og sikrer, at alle medvirkende har overblik over deres opgaver og leverer til den aftalte tid, ligesom vi opsamler alle delkonklusionerner og løbende præsenterer status for projektejeren.

Forhandlinger med bank:
Vi gennemgår sammen med jer, hvilke muligheder der er for at optimere virksomhedens situation. Er der fx usunde dele, som skal lukkes ned eller skilles fra? Kan I binde mindre kapital i varelager eller tilgodehavender? Sammen aftaler vi strategien og udarbejder budget og andre præsentationer til banken. Vi tager med i banken og skaber tillid omkring strategien og tallene, så banken kan acceptere øget kreditgivning, frigivelse af pantrettigheder el. lign. Vi har bl.a. i samarbejde med en advokat sikret, at en virksomhed kom ud af Finansiel Stabilitet og fik den sunde del af driften ud i et nyt selskab, der tjener penge i dag.

Bogholderi:
Vi kommer fx en gang om ugen og varetager alle forefaldende opgaver i bogholderiet: bogføring, betalinger til leverandører, løn, fakturering, validering af momsnumre i EU osv.
Måske vil I gerne have os til at komme fast. Eller måske er bunkerne vokset for jeres bogholder pga. ekstra opgaver eller sygdom, eller I har et behov for at fastholde viden og stabilitet i en periode, hvor personale er fratrådt.

Moms og afgifter:
Vi sikrer, at I får fradrag for el- og vandafgifter, mødemoms, hotelmoms etc., eller vi beregner fx jeres kantinemoms efter den metode, som er mest optimal for jeres virksomhed.
Vi hjælper jer med, hvordan I selv fremover kan håndtere det lettest muligt.

Skat:
Vi kan hjælpe med den årlige opgørelse af selskabsskat, sambeskatning, virksomhedsskatteordning mv., eller I har fået en henvendelse fra SKAT, som ønsker at kigge nærmere på bestemte forhold eller evt. forhøje jeres indkomst.
Vi har gode erfaringer med at komme ind så tidligt som muligt i forløbet, så vi i fællesskab kan styre, hvordan SKAT får de informationer, de har brug for, og dermed undgå misforståelser og forkerte forslag til forhøjelser af jeres indkomst.

Eksempler på forskellige ad hoc opgaver:
 • Hjælp ved årsafslutningen af regnskabet 
 • Oprydning i en stor gammel debitormasse
 • Indberetning til myndigheder
 • Økonomisk due diligence i forbindelse med opkøb
 • Stiftelse af selskab
 • Afrapportering på EU-støttet projekt
 • Tilbagesøgning af udenlandsk moms
 • Ansøgning vedrørende toldoplag
 • Opgørelse af billetreduktionstilskud på et teater
 • Ansøgning om lønrefusioner
 • Administration af p-numre
 • Oprettelse af Nem-ID og digital postkasse.                                                                              
Compta ApS - REGNSKAB, SKAT OG RÅDGIVNING
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia
CVR nr. 25 07 25 96
Kontakt Helene Hempler
eller telefon: 20 12 35 33
Tilbage til indhold