Compta

Gå til indhold
Satser mv. > Satser virksomhed

20162017
Skattesats for selskaber22 %22 %
Udbytte fra aktier er skattefri, hvis kapitalandelen udgør mindst
10 %
10 %
Udbytteskat, der skal tilbageholdes og indberettes ved udlodning27 %27 %
Bundgrænse for fremførsel af underskud fra tidligere år
(der kan maksimalt fremføres underskud svarende til 60% af 
 indkomst herudover)
7.852.500 kr.8.025.000 kr.
Husk at opkrævning af acontoskat sker via digital post, og at acontoskatten skal betales hhv. 20/3 og 20/11


 
 Compta ApS - REGNSKAB, SKAT OG RÅDGIVNING
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia
CVR nr. 25 07 25 96
Kontakt Helene Hempler
eller telefon: 20 12 35 33
Tilbage til indhold