Compta

Gå til indhold
Satser mv. > Satser privat / lønmodtager

20162017
Kørsel:

Befordringsfradrag pr. arbejdsdag:
0 - 24 km.
25 - 120 km.
over 120 km. 
over 120 km., hvis du bor i en såkaldt udkantskommune *)

0,00 kr.
1,99 kr.
1,00 kr.
1,99 kr.

0,00
 kr.
1,93 kr.
0,97 kr.
1,93 kr.
Tillæg til befordringsfradrag ved transport over bro:
Storebælt, bil/motorcykel
Storebælt, tog/offentlig transport
Øresund, bil/motorcykel
Øresund, tog/offentlig transport

110 
kr.
15 kr.
50 kr.
8 kr.

110 kr.
15 kr.
50 kr.
8 kr.
Man kan få tillæg  til sit kørselsfradrag (beregnes automatisk ved indtastning på selvangivelsen), hvis man tjener mindre end
310.400 kr.316.200 kr.
Max beløb for tillæg til kørselsfradrag 
11.300 kr.
12.500 kr.
Man kan naturligvis ikke få befordringsfradrag, hvis arbejdsgiver betaler transporten, fx ved at stille fri bil til rådighed.


*) Bemærk, at såkaldte udkantskommuner defineres af SKAT, og at det kan ændre sig år for år. Den rigtige sats kommer automatisk frem, når man indtaster sin selvangivelse.


Rejse (satser pr. døgn):

Logi, herunder også privat indkvartering eller campingplads
205 kr.
209 kr.
Kost og småfornødenheder (gælder ikke turistchauffører);
+ 1/24 af satsen pr. time efter første døgn 

477 kr.
487 kr.
Reduktion i sats for kost og småfornødenheden ved
- morgenmad betalt af arbejdsgiver
- frokost betalt af arbejdsgiver
- aftensmad betalt af arbejdsgiver

15 %
30 %
30 %

15 %
30 %
30 %

Småfornødenheder (fx en kop kaffe, en avis eller en busbillet), beregnes som 25% af satsen for kost og småfornødenheder (gælder ikke for turistchauffører og selvstændige erhversdrivende) - er betinget af, at man ikke også har fået udbetalt skattefri rejsegodtgørelse fra arbejdsgiver119,25kr.
121,75 kr.
Max. fradrag for rejseudgifter (gælder ikke selvstændige)26.200 kr.
26.800 kr.
Man kan naturligvis kun få fradrag for rejseudgifter i det omfang, udgifterne ikke er betalt af arbejdsgiver, fx via skattefri diæter. 


Lønmodtagere får fradraget i den skattepligtige indkomst, mens selvstændige erhvervsdrivende får fradraget i den personlige indkomst (altså før beregning af arbejdsmarkedsbidrag). 
Compta ApS - REGNSKAB, SKAT OG RÅDGIVNING
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia
CVR nr. 25 07 25 96
Kontakt Helene Hempler
eller telefon: 20 12 35 33
Tilbage til indhold