Compta

Gå til indhold
Satser mv. > Satser privat / lønmodtager

20162017
Udlejning af værelse(r) eller af din egen bolig:


Skattefri bundgrænse for indtægter (inkl. betaling for forbrug mv.), når man er ejer: 1,33 % af ejendomsværdien, dog min.24.000 kr.
24.000 kr.
Skattefri bundgrænse for indtægter (inkl. betaling for forbrug mv.), når man er lejer/andelshaver: 2/3  af den samlede årlige boligafgift (inkl. betaling af forbrug mv.) 


Udlejning af sommerhus: 


Skattefri bundgrænse for indtægter (inkl. betaling for forbrug mv.), når man udlejer privat
10.500 kr.10.700 kr.
Skattefri bundgrænse for indtægter (inkl. betaling for forbrug mv.), når man udlejer gennem bureau
21.000 kr.
21.400 kr.
Beskatning af indtægter ud over den skattefri bundgrænse60 %60 %
For både udlejning af værelser mv. og sommerhus gælder det, at du altid kan vælge at opgøre de faktiske indtægter og udgifter (såkaldt "regnskabsmæssig opgørelse")  i stedet for at bruge de ovenstående skatteregler. Har du først valgt dette, kan du ikke gå tilbage til metoden med skattefri bundgrænse. 


Hvis man har en selvstændig udlejningsejendom, hjælper vi naturligvis gerne med regnskab og skattemæssige opgørelser.  

Compta ApS - REGNSKAB, SKAT OG RÅDGIVNING
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia
CVR nr. 25 07 25 96
Kontakt Helene Hempler
eller telefon: 20 12 35 33
Tilbage til indhold